Ike Picone

iMinds-SMIT

Ike Picone is Senior Researcher bij iMinds-SMIT, de onderzoeksgroep rond media en ICT verbonden aan de Vakgroep Communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoeksactiviteiten richten zich voornamelijk op participatieve, digitale en sociale (nieuwe) mediaomgevingen en de thema's journalistiek en privacybescherming met een focus op kwalitatieve onderzoeksmethodes. Hij trekt sinds kort het nieuw opgerichte Brussel Platform for Journalism.

Participates in following conferences:
Jongerenmediadag