Jan Vermoesen

mediarte.be

 

Directeur van mediarte.be

Wie ?

mediarte.be is het Sociaal Fonds van de audiovisuele sector (Paritair Comité 227) en de sector van de filmproductie (Paritair Subcomité 303.01) in België en omvat alle private radio- en tv-stations, productiehuizen (tv & film) en facilitaire bedrijven.

 

  • Het is onze doelstelling om alle initiatieven betreffende onderwijs, opleiding en werkgelegenheid binnen de audiovisuele sector te stimuleren. We investeren dan ook resoluut in mensen om de kwaliteit van de audiovisuele producties in België te optimaliseren.
  • mediarte.be is een kenniscentrum dat bedrijven, haar werknemers, maar ook studenten en werkzoekenden begeleidt om hun aspiraties waar te maken.
  • Als neutrale en objectieve partner, informeren, ondersteunen en adviseren we alle betrokkenen uit de sector over werkgelegenheid en opleidingen.
  • mediarte.be houdt zich evenwel geen oogkleppen voor en stelt haar werking open naar de brede audiovisuele sector. Van radio, televisie en internet naar film en crossmediale toepassingen van werknemers van de private en publieke omroepen, lokale zenders, productiehuizen, filmproducenten, uitzendkrachten, de zelfstandigen, lokale zenders maar evenzeer de werklozen, studenten en hun docenten en eveneens de jongeren die voor de eerste maal met deze sector in contact komen krijgen de nodige aandacht.

 

Wat doet mediarte.be voor jongeren ?

 

  • mediarte.be lanceerde de wedstrijd ‘Kleur Je Media’, een wedstrijd met als opzet een verhoogde instroom van studenten van vreemde origine in de verschillende media-en filmopleidingen in Vlaanderen tot stand te brengen. De opdracht luidde: “produceer een radio- of TV- spot, een website, game of printcampagne waarmee je jongeren van vreemde origine warm maakt voor een mediaopleiding.” De winnaars kregen de kans om een werkervaringsplaats te vervullen in de sector.
  • mediarte.be creëerde de website www.kiesvoormedia.be. Met deze website wensen we in het bijzonder de derde graadsstudenten uit het secundair onderwijs aan te spreken. mediarte.be bracht de waaier van de verschillende sectorspecifieke audiovisuele opleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen op een transparante manier in kaart. Door jongeren te stimuleren om een studierichting te kiezen die uitzicht biedt op een job in de media, wensen we meer talent te ontwikkelen die de toekomst van onze mediasector meer kleur en inspiratie kan geven.
  • mediarte.be publiceert een ruim aanbod aan audiovisuele opleidingen op haar website. Zowel opleidingen van lange duur als gespecialiseerde korte termijn opleidingen. Zolang er maar een link is met de audiovisuele sector. In een mum van tijd vind je via een efficïent zoeksysteem de geschikte opleiding die bij je past.
  • mediarte.be ontwikkelt infosessies voor studenten en anderen die willen instromen in de sector om hen te informeren over de werkomstandigheden in de sector. De deelnemers krijgen op deze wijze een correct beeld van de sector waarin ze terecht komen. Tijdens deze infosessies worden rolmodellen voorzien (vb. werknemers, bedrijfsleiders) die in de scholen/centra en in de media komen.
  • mediarte.be biedt via haar website objectieve informatie voor oa opleidingsverstrekkers, leerlingen, ouders en leerkrachten over de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden in de audiovisuele sector en ondersteunt op die manier schoolverlaters bij het solliciteren.
  • Via de vacaturebank van mediarte.be, ben je op de hoogte van de laatste aangeboden vacatures in medialand. Je kan heel selectief bepaalde vacatures opzoeken via ons filtersysteem. Studenten kunnen op de vacaturepagina ook stageplaatsen vinden, die op regelmatige basis door onze werkgevers worden aangevuld.

 

Participates in following conferences:
Jongerenmediadag