Kristof Clerix

MO*

Kristof Clerix (°1978) studeerde Germaanse talen aan de universiteiten van Leuven en Duisburg (D) en de aanvullende opleiding ontwikkelingssamenwerking in Gent. Hij volgde ook de Hogere Studies Veiligheid en Defensie, de zogenaamde “vierde cyclus” bij Defensie, die militairen klaarstoomt voor hogere posities in het Belgische leger.

Na zijn studies ging Clerix in 2002 als freelancejournalist aan de slag bij De Morgen en twee jaar later vervoegde hij de redactie van MO*. Daar werkt hij halftijds als journalist, halftijds als eindredacteur.

Participates in following conferences:
Jongerenmediadag